הנחיות ודגשים לתיקוני בטיחות במוסד חינוכי לשנת הלימודים

בימים אלו הסתיימו החופשות והחגים ואתם עסוקים בקידום הלימוד לשנת הלימודים תשע"ד ודקה לפני חשוב לבצע בדיקה שקידמנו גם את הבטיחות  ואני ריכזתי עבורכם דגשים לבקרה פנימית והנחיות לתיקוני וסילוק מפגעי בטיחות .

כידוע בשוק קיימים מגון רחב של מוצרי בטיחות מהטובים ביותר ועד למוצרים שלא ממלאים את ייעודם  מניסיון שנצבר אצלנו ציוד בטיחות טוב מענקי את האפקט הבטיחותי לשמו הוא נועד ולו יתרונות נוספים כגון הוזלה בעלויות תחזוקה עתידיים , אורך חיי המוצר ארוכים , אינו משפיע לרעה על האלמנטים האחרים בסביבה , ניתן להחליף בקלות את האלמנט הפגום וכדומה .

מרבית הגורמים לתאונה ניתן לסלק טרם התרחשותה באמצעות  שינוי תפיסה מטיפול בתיקוני שבר למעבר לתחזוקה מונעת תיקון קל בזמן קצר ,בביצוע סקר סיכונים .הגברת המודעות לבטיחות 

והחשוב ניהול אורח חיים ואווירה של תרבות בטיחות במוסד שלכם .  

דגשים לתיקוני בטיחות במוסד חינוכי

דלתות : ( ראה נספח א' )

  • א. קיום מגן אצבעות.
  • ב. מעצור דלת עליון.
  • ג. גלגל האטה.
  • ד. לתקן ולכוון את פעולת
  • מחזור השמן
  • ה. חיזוק ידיות הדלת
  • ו . ביטול מרווח בין ידיות לגוף הדלת כולל תקינות רוזיטות

דלתות ממ"ד

א. בכל דלת ממ"ד יותקן מגן אצבעות רחב.
ב. בקיר תותקן שרשרת מתאימה לכובד הדלת שתפקידה לשמור על מצב דלת פתוחה ותהיה מחוברת לידית או אביזר אחר שיותקן בדלת הממ"ד.

מדרגות

א. תקינות פסים למניעת החלקה.
ב. תקינות המדרגות .
ג. תקינות מעקות .
ד תקינות מאחזי יד .

חלונות

א. תנועה תקינה ורציפה של כנף החלון במסילה.
ב. בחלונות כיתות בקומה עליונה , במידה וסף חלון נמוך מ- 1.50 מ' נדרש להתקין מגביל
פתיחת חלון או אלמנט המגביל פתיחת הכנף ל עד 10 ס"מ

כונניות ארונות ומדפים בולטים

א.נדרש לחזק ולקבע לקיר כונניות ואורניות .
ב. נדרש לחזק את כל ארונות הפח יחידות מספי ספרים ואחסון .
ג. מדפים לציוד קל או מדף לטושים בלוח כיתה בולט נדרש להסירם

חשמל
כל הבדיקות בפרק זה הם בדיקות ויזואלית ראה נספח ב'

בדיקת שקעים במערכת חשמל בכיתות ובחדרי ספח ואחרים ,לבדוק שהתקע שלם ובמקומו שהשקע אינו חרוך .
כבלים מאריכים – בדיקה ויזואלית של כבלי החשמל , שאינם חרוכים או שרופים בדגש לתקע.
ארונות חשמל חובה לפנות ציוד שמאוחסן בהם .
נדרש לבדוק קיום מדבקה זוהרת " לוח חשמל"

ציוד כיבוי אש

חובה לבדוק על את תוקף ציוד כיבוי האש המטלטל ,המטפים ,ארונות כיבוי וכאשר חלפה שנה חובה לזמן חברת תחזוקה מאושרת לציוד כיבוי אש.
. נדרש לבדוק יציבות אלמנט התלייה של מטפי כיבוי האש בכיתות במסדרונות .
נדרש לבדוק שמטפי הכיבוי בשעון ליד ידית האחיזה נמצאים בתחום הירוק .
נדרש לפנות ציוד מארונות כיבוי אש לרבות חומרי ניקיון וחומצות הפגועות בציוד הכיבוי המאוחסן.

נדרש לבדוק תקינות גלגלון באורך של 25 מ' ובקוטר של 3/4" המחובר אליו מזנק מסוג סילון ריסוס .
נדרש לבדיקות תקינות התכולה שבעמדת הכיבוי בדגש לברזים תקינים וחוסר נזילות .
נדרש לבדוק כי בעמדת כיבוי אש כוללת: ברז כיבוי 2" , 2 זרנוקי כיבוי באורך של 15 מ"א עם מזנק בקוטר 8 מ"מ מסוג סילון ריסוס.

בטיחות במוסדות חינוך דלתות

חדש!

מגוון רחב של שירותים לבתי ספר, גני ילדים, מעונות, מוסדות חינוך וקייטנות

על פי דרישות משרד החינוך