מהנדס בטיחות

בחברתנו מהנדסי בטיחות מקצועיים בעלי ניסיון רב בכתיבת תכניות ומתן חו"ד מקצועית בתחומי הבטיחות

דד. מהנדס בטיחות, פעילותינו:

מהנדס בטיחות לכתיבת תכנית התארגנות אתר בנייה

סעיף 166 בתקנות הבטיחות בעבודה(עבודות בניה) התשמ"ח- 1988 קובע כי על מבצע הבניה חלה אחראיות להכנת תכנית התארגנות אתר, התכנית תוכן לפי הנחיות של מפקח העבודה הראשי.

אתרי הבניה להם נדרש להכין את התוכנית הם:

  • באתר בו מועסקים 50 עובדים ומעלה-כולל עובדי הקבלנים .
  • באתר שגובה המבנה עולה על 25 מטר .
  • באתר בו מוצבים 2 עגורני צריח ומעלה .
  • באתר שהעבודה בו מתבצעת בתוך גזרתו של מפעל פעיל ואין הפרדה בינו לבין החלק הפעיל של המפעל .
  • כל אתר אחר שנדרש לכל ע"י מפקח העבודה .

הכנת תכנית התארגנות אתר היא התנייה לקבלת היתר בנייה מהרשויות לצורך תחילת העבודה.

מטרתנו היא שמירה על ביטחון הציבור ואיכות החיים של האוכלוסיה סביב אתר הבנייה וכן שמירה על בטיחות העובדים באתרי הבנייה.

הכנת תיקי שטח

דרישה המגיעה מכיבוי אש לפני קבלת אישור איכלוס למבנה.

תיק שטח כולל מסמך מפורט של מערכות בטיחות אש ותוכנית עם סימוני מערכות בטיחות הקיימים בעסק, בתיק גם נהלים לשעת חירום על פי דרישת כיבוי אש.

בכל מקרה של שינוי מבני או מערכתי במבנה יש לעדכן תיק שטח לצורך קבלת אישור מכיבוי אש בביקורות השנתיות.

אינטגרציית מערכות בטיחות אש ומשטר הפעלות

דומה לתיק שטח גם דרישה זו מגיעה מכיבוי אש, כאשר יש מערכות בטיחות אש אשר תלויות אחת בשנייה ויוצרות סינרגיה בעת שריפה נדרשת אינטגרציה למערכות.

לכל מבנה או עסק, משטר הפעלות ייחודי, לרוב מי שנדרש לבצע אינטגרציה יהיה צורך גם להכנת משטר הפעלות.

אינטגרציה שנייה והלאה מבוצעת ע"י מהנדס מכונות/ מיזוג/ בעל זיקה לתחום הבטיחות.

מהנדס בטיחות לתוכניות בטיחות אש

נדרשת ע"י כיבוי אש לצורך קבלת היתר בנייה ורישוי עסק כל מבנה הינו בעל ייחודיות שונה ודרישות שונות הנקבעות בתקנות תכנון ובנייה, בתקנים ובהוראות כיבוי אש.

לתוכנית תכנון בטיחות אש חשיבות עליונה ומשפיעה בתכנונה על תכנון של הפרמטרים השונים כמו אדריכלות, חשמל, אינסטלציה, מיזוג אוויר ונגישות.

חשיבה נכונה בתכנון מביאה להתאמה בין חזון האדריכלים לביצוע תואם בפועל ותוך דגש על בטיחות מרבית של המבנה או העסק.

ייעוץ ראשוני ללא עלות

השאירו פרטים ונחזור בהקדם

חדש!

מגוון רחב של שירותים לבתי ספר, גני ילדים, מעונות, מוסדות חינוך וקייטנות

על פי דרישות משרד החינוך