ארון ספרים נפל על ילד בן 7

בתחילת חודש יוני נפל ארון ספרים על ילד בן 7 בבית ספר בחיפה

הארון שלא היה מקובע כראוי לקיר נפל ל ילד בן 7 אשר נחבל בראשו ופונה במצב קשה וללא הכרה לבית החולים רמב"ם בעיר.

בעקבות האירוע הקשה הוציא משרד החינוך מסמך הפקת לקחים לנפילת ארונות ומדפים במוסדות חינוך בו הוא מדגיש את החובה לקבע ארונות ומדפים לקיר בצורה יציבה ובטוחה.

בבדיקה שערך משרד החינוך נמצא שישנם מקרים בהם ארונות לא מקובעים כלל לקיר, וישנם מקרים בהם הקיבוע רופף. ביקורת פיזית של מצב חיבורי רהיטים כבדים לקיר יכולה להציל חיים!

ההקפדה על קיבוע ראוי תחול על כלל הרהיטים במוסדות החינוך: ארונות, טלוויזיות, מקרנים, מטולים וכדומה.

אב הבית יבצע בדיקה שגרתית של הקיבוע, בעיקר לקראת פתיחת שנת הלימודים.

יש להקפיד לאחסן ציוד כבד בחלקו התחתון של הארון, וציוד קל יותר במדפים העליונים. יש למנוע הנחת ציוד וחפצים מעל הארונות. כלל הציוד יאוחסן בתוך הארונות.

הבטיחות בשגרה תסייע בעדנו גם למוכנות לרעידת אדמה

הוראות להתקנת קיבוע:

  • כל ארון יהיה יציב ובמאוזן לרצפה.
  • יש לקבע ארונות עם 2 עוגנים לפחות בראשם. בארונות מעל 120 ס"מ יש להוסיף עוגן נוסף על כל 60 ס"מ.
  • ארונות שצמודים לקיר גבס יש לקבע לתקרה ולרצפה ע"י פרופילים ענכיים.
  • הקיבוע יהיה למסגרת ולא לגב הארונות, שהוא דק ולא מחובר היטב לארון!
  • הקיבוע יעשה באמצעות דיבלים של חברה מוכרת ובקוטר מתאים לפי הוראות היצרן. חדירת הברגים לקיר תהיה 5 ס"מ ואורך הבורג יותאם. סוג הבורג יהיה בהתאם לחומרים ממנו עשוי הקיר על פי מפרט היצרן. על החיבור לחדור מצד לצד של הארון. יש להשתמש בזיוויות פלדה מגלוונת ולסגור את הברגים בסופם בעזרת אום ודיסקית.
  • קוטר הקידוח לא יעלה על הנדרש.
  • יש לבצע ביקרות ויזואלית כל שנה מחדש וכן בדיקת יציבות ע"י טלטול.
  • מומלץ לקבל הצעה מסודרת מיצרן מוכר שיתן אחריות לקיבוע.

חדש!

מגוון רחב של שירותים לבתי ספר, גני ילדים, מעונות, מוסדות חינוך וקייטנות

על פי דרישות משרד החינוך