עומס חום ול"ג בעומר

עומס חום ול"ג בעומר
כללי בטיחות עיקריים להדלקת מדורות ל"ג בעומר

הכנות

 • יש לבחור מקום מבודד ונקי מחומרים דליקים, עדיף שטח חולי, במרחק של 3 מטר לפחות בין אזור האש לבין יער, חורש או צמחייה יבשה.
 • יש להקפיד כי המדורה לא תעלה בקוטרה מ-4 מטר וגובהה נמוך מ- 3 מטר.
 • מומלץ לתחם את המדורה באבנים, כדי למנוע מילדים להתקרב.
 • סמוך למדורה יש ללבוש בגדים ארוכים ונעלים סגורות.
 • מומלץ להחזיק בקרבת מקום שני דליי מים.

 

הדלקת אש

 • מדורה תודלק על ידי אדם מבוגר, שישמש כאחראי לקיום הוראות הבטיחות.
 • יש להרחיק ילדים מהאש.
 • אין להדליק את המדורה באמצעות דלק או נפט.
 • חומר הבעירה במדורה יהיה עץ בלבד.
 • יש להרחיק מהמדורה כל חומר דליק )דלק וגז, תרסיסים, חזיזים, מציתים וכו'(.
 • אין לישון בסמוך למדורה או להשאיר את המדורה ללא השגחה.

 

התחשבות במזג האוויר

 • לעיתים קרובות בל"ג בעומר חלים תנאי מזג אוויר המאופיינים ברוחות מזרחיות ערות המלוות בטמפרטורות גבוהות עד שרביות. תנאים אלו יכולים לגרום להתפשטות שריפה במהירות לא צפויה, תוך סיכון לחיי אדם ולרכוש.
 • בתנאי מזג אוויר אלה יש לנהוג במשנה זהירות בהדלקת מדורות החג.
 • יש להקפיד על כללי הבטיחות כפי שמתפרסמים מעת לעת באתר שירותי כיבוי והצלה, ברשתות החברתיות ובאמצעי התקשורת.

 

התמודדות עם מצבי חירום

 • במקרה של התפשטות השריפה פעלו מיד לכיבויה ובמקביל, התקשרו 102 לכבאות והצלה לישראל.
 • במידה והאש אחזה בבגדיך – עצור! שכב על הקרקע, התגלגל מספר פעמים והזעק סיוע רפואי.
 • כוויה יש לקרר מיד במי ברז.

 

איחוד מדורות

בהמלצת משרד החינוך ולוחמי האש: פעלו לאיחוד מדורות בין קהילות, קבוצות וכיתות. צימצום כמות המדורות ימזער את הסיכונים להתפשטות שריפות, ימנע פגיעה בנפש ויצמצם זיהום אוויר מיותר.

יחד נבטיח ל"ג בעומר בטוח ומהנה לכולנו.

 

לעשותו יום שמחה והדלקה

ל"ג בעומר שמח

חדש!

מגוון רחב של שירותים לבתי ספר, גני ילדים, מעונות, מוסדות חינוך וקייטנות

על פי דרישות משרד החינוך